Trade Award

Volvo Cars är ett företag som under många år haft ett mycket fruktbart samarbete med Israel inom handel och teknik och som nyligen investerat i den israeliska tech-huben Drive.

Efter en inledning med tal av Israels ambassadör Isaac Bachman och Sveriges Ambassadör till Israel Carl Magnus Nesser följde en av kvällens naturliga höjdpunkter med utdelandet av 2017 års Trade Award, som i år tilldelades Volvo Cars för deras satsning på ett så kallat Drive Mobility Center i Tel Aviv tillsammans med japanska Honda.

Priset överlämnades av handelskammarens ordförande Ulf Birnik till Volvo Cars Vice President for R & D Complete Vehicle Mats Moberg, som ledde Volvos delegation om fyra personer. Volvo är därmed med i den stora skaran av ledande bilföretag världen över såsom GM, Daimler-Benz, Volkswagen och BMW som insett fördelarna med en etablering i Israel inom det nya spännande området Smart Mobility, vilket bland annat inrymmer begrepp som självkörande bilar, lastbilar etc

Kammaren hade därefter nöjet att tillsammans med ett sextiotal andra deltagare höra ett föredrag av  Dr Anat Bonshtien, acting Director of Fuel Choices and Smart Mobility Initiative, vid Israels premiärministers kansli, vilket vi här återger ett kortare referat:

Israel attraherar mycket stora företag och investeringar inom rubricerade område.

Det största och främsta exemplet är naturligtvis Intels köp av israeliska MobilEye för häpnadsväckande 15,3 miljarder USD, men även andra mycket stora internationella koncerner, såsom Google, Harman, Ford och Uber har etablerat sig i Israel vilket gör landet till världens största marknad för förvärv av start-ups.

Antalet företag inom fordonssektorn som etablerat sig i Israel är mycket imponerande med företag som Daimler-Benz, General Motors, Bosch, Renault , Volkswagen, BMW, Fiat och nu även Volvo Cars och Honda, vilka alla lovordar Israel som en ledande high-tech nation med stor kreativitet inom bland annat Smart Mobility.

Enbart Smart Mobility–sektorn har attraherat investeringar de senaste fyra åren på USD 1,6 miljard från bland annat BMW och Volkswagen.

Över 250 multinationella utländska bolag har etablerat R & D Centers i Israel, och utöver ovannämda företag inom fordonssektorn återfinns bl a LG, Samsung, Nvidia och Harman.

Stora omvälvningar väntar inom bilindustrin, t ex inom områdena självkörande bilar, uppkoppling, kraftöverföring , digitaliserad försäljning, datasäkerhet och bi-delningsteknologi (Sharing).

Israel har identifierat ett antal ”kritiska punkter” som, om de kan lösas, kommer att möjliggöra för bolagen att ta del av framtida vinster inom Smart Mobility. Dessa är till exempel att hantera trafiksituationen, infrastrukturen, molndata, kundmobilitet, framtida drivlinor, batterier med mera.

Israel ligger i den absoluta framkanten inom utvecklingen när det gäller mobil elekticitet, automatiserad mobilitet, Smart Mobility, fordonsteknologi och alternativa bränslen .

Ett av de främsta målen är att stötta vetenskapsmän och ingenjörer så att deras uppfinningar kan tas vidare till att nå kommersiell framgång.

Situationen inom transportsektorn i Israel av idag är, liksom för flertalet utvecklade länder bitvis mycket besvärlig med köer, trafikolyckor, luftföroreningar och parkeringsproblem vilka alla kostar samhället mycket stora belopp. Israel har därför tagit fram ett nationellt program för ”Smart Transportation” innefattande åtgärder som till exempel en sänkning av konsumtionen av oljebaserade produkter, korta tider för arbetsresor genom att erbjuda fler och billigare alternativ, sänka kostnaderna  för negativa sidoeffekter från transportsektorn och att satsa på att stötta Start-up företag inom denna sektor.

Nyckeln till att lösa detta ligger i ett nära samarbete mellan universitet/högskolor, industrin och entrepenörer. Israelss regering har satsat 250 miljoner NIS (cirka 600 miljoner SEK) på att uppmuntra högt

stående forskning, innovativa ideér och utveckling av Smart Mobility–tekniker.

Israel kan erbjuda en lång rad verktyg för att stötta produktutveckling hela vägen från grundforskning till en produkt färdig för den kommersiella marknaden, genom att bl a erbjuda lån och kapital, pilot-program och med-investerarfonder.

För att marknadsföra denna stora satning inom ”Smart Transportation Community” arrangeras i vår den 18 maj ett stort event kallat Ecomotion och i höst så kommer ett annat synnerligen besöksvärt tillfälle i ”The Fuel Choices and SmartMobility Summit” i Tel Aviv den 31 okt – 1 november.