Anmälan om medlemskap

Avgift per år:
För företag med omsättning under 10m SEK är serviceavgift 2 500 kr plus moms och 100 kr i medlemsavgift.
För företag med omsättning över 10m SEK är serviceavgiften 3 800 kr plus moms och 100 kr i medlemsavgift.