På måndagskvällen delade Handelskammaren Sverige-Israel ut sitt TRADE AWARD till ett företag, som förtjänstfullt medverkat till att utveckla handeln mellan Sverige och Israel. Priset för 2014 gick till BLATRADEN AB. Även statssekreterare Oscar Stenström var på plats.

På måndagskvällen delade Handelskammaren Sverige-Israel ut sitt TRADE AWARD till ett företag, som förtjänstfullt medverkat till att utveckla handeln mellan Sverige och Israel. Priset för 2014 gick till BLATRADEN AB som genom sitt delägarskap i Melodea Ltd. (Israel) intresserat Holmen AB att investera i företaget. Melodea har utvecklat ”Nano Crystalline Cellulose (NCC)”, vilken är baserad på utnyttjande av cellulosafibrer från slam som uppkommer i pappersmasseindustrin.

BLATRADENS ägare och FoU-ansvarige Tord Gustafsson, tillika ordförande och medgrundare av Melodea Ltd., tog emot priset av Handelskammarens Sverige-Israel ordförande Bo Andersson, vid en ceremoni i Jernkontorets lokaler.

Kvällen inleddes av ordförande Bo Andersson som lämnade ordet till statssekreterare Oscar Stenström från Näringsdepartementet. Stenström påtalade bland annat likheterna mellan Sverige och Israel på ett näringspolitiskt plan men påpekade samtidigt att länderna skiljer sig åt. Detta är dock något man från regeringens sida ser positivt på och som är själva grunden till att statsminister Löfven ser den israeliska innovationsmodellen som en förebild vad gäller en dynamisk och kreativ startup-miljö. Statsminister Löfven har vid flera tillfällen både skrivit och talat om den israeliska innovationsmodellen, särskilt vad gäller framgångarna som följt med implementeringen av Chief Scientist Office.

En speciell utmärkelse gick till redaktör Franz T. Cohn för hans mångåriga arbete med att sprida information om handelsutvecklingen mellan Sverige och Israel och att delge svenska läsare kunskap om tekniska- och medicinska uppfinningar gjorda i Israel.

Kvällens huvudtalare var Yaacov Michlin, särskilt inbjuden från Yissum Technology Transfer vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Michlin leder den enhet som, framgångsrikt, arbetar med att kommersialisera de uppfinningar och patenter som utvecklas vid just Hebreiska universitetet.