Sweden Israel Chamber of Commerce celebrates 60 years

Idag firade Handelskammaren Sverige-Israel sitt 60-års jubileum. Firandet invigdes av ordförande tillika ambassadör Carl-Magnus Hyltenius som talade om handelskammarens plats i relationerna mellan de båda länderna.

“Handelskammaren Sverige-Israel är alltjämt den enda svenska organisation som uteslutande ägnar sig åt att främja de kommersiella relationerna mellan Sverige och Israel. Den är politiskt och religiöst obunden.”

Ambassadör Bachman talade om hur innovationsarbetet ser ut i Israel idag och om kontakterna mellan länderna. Från svensk sida kommer flera delegationer besöka Israel under våren. Israels Chief Scientist besöker dessutom Sverige om bara en månad. Ambassadören tackade Handelskammaren för det arbete de under så lång tid utfört och ett särskilt tack riktades även till Handelskammarens nuvarande ordförande, Carl-Magnus Hyltenius.

Handelsminister Ewa Björling höll ett alldeles förträffligt tal. Hon påpekade att man idag ser tydligt prov på ett intensivare utbyte mellan de båda länderna genom en sådan enkel sak att det finns många fler flygavgångar idag än för bara något år sedan. Många svenskar passar på att besöka destinationer som Tel Aviv och Eilat men även israeler besöker Sverige. Här hoppas handelsministern på ett ännu större utbyte, särskilt vad gäller studenter och kulturarbetare.

Sverige och Israel är två länder som till stor del liknar varandra. Båda länderna är tekniskt avancerade och innovationsarbete är ett avgörande fokus när det kommer till att profilera sig på den internationella marknaden, en marknad som är ytterst viktig då ländernas ekonomier till stor del är beroende av export. Här finns utrymme för samarbete och utveckling.

Ministern påpekade att det i Israel finns vissa saker Sverige vill titta närmare på, särskilt vad gäller det israeliska inkubatorsystemet som till viss del byggt ”The Start-Up Nation” men även det unika ”Chief Scientist”.

De redan goda relationerna håller på att bli ännu bättre. Sverige har identifierat 20 länder där man vill satsa på exportfrämjande varav Israel är ett. Ett krav bland dessa länder var att de uppfyllde vissa grundläggande kriterier som bland annat demokrati och ekonomisk frihet.

Näringsdepartementet kommer under senvåren att besöka Israel med en delegation.