Michael Cohn

Michael är egentligen utbildad läkare och arbetade även som sådan innan han insåg att ingenjörsbanan intresserade honom mer. Han gick därför in i familjeföretaget Parameter AB. 2014 såldes Parameter som vid tidpunkten hade en omsättning på ungefär 70 miljoner och kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Warszawa. Cohn har under lång tid även varit aktiv inom en rad föreningar och deltagit aktivt i volontärarbete. Bland uppdragen kan nämnas hans arbete inom Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod.

Michael fick sedan ihop ett litet gäng från Sverige som gick in i Core Photonics som hade en bra marknadsidé och med en god marknadspotential på kanske så mycket som ett par hundra miljoner enheter. Med två fasta linser, en vidvinkel och en tele samt lite software bakom, kan man räkna ut pixlar bättre vilket i sin tur kommer att ge bättre bilder än med den gamla tekniken då du har en lins/objektiv som zoomar in och ut Fokus är nu att nå en stor tillverkare och förhoppningen är att man ska kunna se produkten på marknaden inom ett år eller två. Förutsättningarna är goda då man bland annat fått med sig Magma och Horizon i detta arbete.

Ett annat bolag som Michael är engagerad i är SmartCity som håller på med LED-belysning för gator och vägar med maximal energibesparing. Energiåtgången minskar med 70%. Med sensorer kan man även minska belysning då ingen är i närheten med så mycket som 80% vilket är fantastiska siffror och bidrar naturligtvis till att sänka kostnaderna för kommuner osv. Det handlar även om att till exempel installera kameror för big data. Arbetet är i första hand riktat mot kommuner.

Det stannar dock inte här. Michael håller även på med ett projekt inom medicinteknik som handlar om urininsamlare för män och kvinnor som inte läcker och som är icke-invasiv. Detta är ett mycket intressant projekt och kliniska tester är på gång vid Rambam-sjukhuset som förhoppningsvis är klara i september. Om utfallet blir så bra som man tror skall data från testerna presenteras på en konferens i slutet av året. Redan nu är enheterna godkända av amerikanska FDA.

Vad ska man tänka på då man gör business i Israel?

Oversell. Man får vara lite försiktig och hålla sig till det man är ute efter själv.

Gör först tänker sen:

Här skiljer sig Sverige och Israel åt. I Sverige är vi vana vid långsiktig planering och strategiskt tänk. I Israel är traditionen en annan. Man har tidigt lärt sig att improvisera (mycket på grund erfarenhet från det militära). Om man frågar vad plan b är bör man inte vara förvånad om man får till svar ”vad menar du med plan b? Plan a funkar, det är dit vi ska!”

Vem är vem? ”Jag har bråttom och har mycket att göra, vem är du, varför ska jag prata med dig?”

Vem är du?

Vad får jag ut av det?

“Machers”. Match-makers. Någon som redan känner andra och kan presentera idéen och har vägar in. Sparar tid och kan ge mycket om det går bra.

Transperens – saknas information? Fråga, fråga, fråga.

Var inte så svensk.

Israel som Start-Up Nation

Israel är ingen rookie längre utan man börjar nu få lite Start up Experience. Det finns folk som kan hjälpa till med ISO-registrering osv. Det finns folk att vända sig till som varit med tidigare och vet hur det fungerar.

“The sky is not the limit and the laws of physics do not apply”.

Det går fort, tanksen kan rulla när som helst. Att prata om semester går inte.

Israeler är beredda att ta risk, accepterar låga löner till en början – optioner. Beredd att ta risk för högre lön senare eller en exit. Istället för lotteri har man familjemedlemmar och andra som gärna går in i nya idéer. Lägre risk i att investera i start-ups och kan samtidigt ge väldigt god return.

Optioner är skattebefriade vilket leder till lägre initiala kostnader.

IP (intellectual property) delas mellan professor och universitet vilket innebär att det ger incitament för universitet att satsa på det. I Sverige finns det ingen vinst för universiteten.