ozedf


Peter Alberius, head of development på RISE Research Institutes of Sweden, talade för en fullsatt handelskammare om innovationspartnerskap Sverige-Israel – “a match made in heaven”.

Åhörare gavs en genomgång av RISE verksamhet. RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och grundades genom en sammanslagning av Swedish ICT, Innventia och Swerea. Företaget har cirka 2.800 medarbetare och är verksamma på 25 orter.

I Israel samarbetar RISE bland annat med Yissum och YEDA.