Ulf Birnik next to winne of Trade Award

Den karismatiske forskaren och uppfinnaren Tord Gustafsson gästade Handelskammaren Sverige-Israels morgonmöte den 18 april och berättade om sina innovationer i kompositbranschen och sina samarbeten med Israel.

Tords stora engagemang ligger främst i att skapa biomaterial av restprodukter från andra industrier, till exempel från skogs- och pappersindustrin.

Engagemanget började i och med att Tord utvecklade produkter i glasfiberarmerad plast, exempelvis till båtar, men att intresset så småningom övergick till att använda naturfibrer liksom lin och bomull då dessa är mer miljövänliga. Extrakt från bland annat sockerrör användes för att limma ihop fibrerna. Kostnaderna för utveckling kunde därmed också stödjas av miljöpengar, och en stor del av fonderna kom från EU. Tord har sedan dess varit inblandad i ett tiotal forskningsprojekt på EU-nivå – allt från skeppsindustri till byggnadsisolering.

För åtta år sedan bildade Tord Gustafsson företaget Melodea i samarbete med Hebrew University i Jerusalem. Detta ledde till utvecklingen av Nano Crystalline Cellulosa (NCC), vilket sedermera resulterade i ett samarbete med skogsindustrikoncernen Holmen i Sverige. NCC är en produkt som består av 97 procent luft och 3 procent fibrer, men som är 10 000 gånger starkare än stål. Avfall från Holmens papperstillverkning används som råvara i framställningen av NCC. Avfallet tvättas och slås sönder i små beståndsdelar. Idag finns en pilotanläggning i Örnsköldsvik under ledning av MoRe Research, Holmen och SP Technical Research Institute of Sweden och som baseras på Melodeas teknologi.

Melodea mottog Handelskammaren Sverige-Israels TRADE AWARD 2015 för ”att på ett utomordentligt sätt utvecklat handeln mellan Sverige och Israel”.

Tord berättade entusiastiskt om alla sina resor till Israel och delade med sig av sina bästa restips. Austrian Hospice på Via Doloros bör vara en given destination för alla som besöker Jerusalem, står Tord fast vid. Om inte annat för att släcka törsten i den stekande solen.

Det var väldigt intressant och givande att följa med på den resa som Tord varit med om. Tord talade om hur viktigt det är att skapa förtroende och att innovation hellre skapas mellan personer och inte nödvändigtvis mellan företag. Eller som Tord uttryckte det: ”det är inte företag som möts utan människor”. Fler av de personer som Tord mött och samarbetat med under sina otaliga resor till i Israel räknar han idag som nära vänner.

Föredraget avslutades med en frågestund. Åhörarna fick bland annat en gedigen redovisning i hur ägandet av akademiska resultat och forskningspatent fungerar i Israel.