Årsmöte – 6:e maj, 2022

Ny styrelse vald på årsmötet

Fredagen den 6 maj höll handelskammaren sitt årsmöte på båten Elida i Stockholms inlopp och en ny styrelse valdes.
Den nya styrelsen består av:
Peter Alberius, ordförande (omval)
Victor Nordqvist, sekreterare (nyval)
Johan Marcus (nyval)
Raymond Mankowitz (omval)
Marie Claire Maxwell (omval)
Roberth Friedman (omval)
Ariella Rotstein Gille (omval)
Jeanette Tuvall (omval)
Danielle Lewensohn (omval)
Avgående styrelseledamöter Dan Beitner och Evelyn Gottlieb tackades av kammaren för sina insatser i styrelsen
Följ gärna handelskammarens fortsatta arbete på LinkedIn.