Bilder från dagens årsmöte som sändes live ifrån Epicenter Studio. Med i studion hade vi Ulf Birnik som den 18 mars 2021 utsågs till Handelskammaren Sverige Israels första hedersmedlem! Ännu en gång –varmt tack för din fantastiska insats Ulf!